Dop, Myrhasmörjelse, Gvällsgudstjänst den 7:e och Liturgi den 8:e Augusti

Med fader Ioanns välsignelse: I helgen hade vi glädjen att välkomna fader Pavel med följe till Umeå för en välsignad helg i Guds namn. Den 7:e Augusti döptes Halvard i Nydalakyrkan efterföljt av myrhasmörjelse av Hilarion och därefter kvällsgudstjänst. Må Gud ge dem många år!

Den 8:e hölls den Gudomliga Liturgin i Västerslättskyrkan med ett trettiotal medverkande. Hjärtligt tack till alla som hjälpt till att göra detta till en oförglömlig helg i Herrens ära. Ära vare Gud för alla ting!

Dop och myrhasmörjelse den 7:e Augusti på Nydala
Den Gudomliga Liturgin den 8:e Augusti i Västerslättskyrkan