Liturgi och Välsignelse av Korset, Söndag den 6:e September

Med fader Ioanns välsignelse: Söndag den 6:e september hölls liturgi i kapellet på Nydala och Korset som vi nyligen rest utanför byggnaden välsignades av fader Vitalij som var på besök från Stockholm.

Till vår glädje medtog fader Vitalij ”Stockholmsikonen” av Guds Moder. Efter liturgin hölls en procession med ikonen som avslutades med välsignelse av Korset som vi tillsammans reste den 16:e Augusti. Alltsammans avslutades med en gemensam måltid med värme och kärlek, till Herrens ära. Hjärtligt tack till alla medverkande!

Bön till det ärorika och livgivande Korset:

Må Gud stå upp och må hans fiender vara förskringade; må de som hata Honom fly för hans ansikte, såsom vaxet smälter för elden så må de onda andarna förgås inför deras ansikten som älska Gud och teckna sig med Korsets tecken och säga med glädje: Gläd Dig, Herrens ärorika och livgivande kors, som fördriver de onda andarna, genom kraften av Honom, som naglades vid Dig, vår Herre Jesus Kristus, Han som steg ned i dödsriket och sönderkrossade djävulens makt och som givit oss Dig, Sitt ärorika Kors, till fördrivande av alla motståndare. O Du Herrens ärorika och livgivande Kors, hjälp oss, tillsammans med den heliga Frun, Jungfrun och Gudaföderskan och alla heliga i evighet. Amen.

Resning av Korset den 16:e augusti, Nydala.
Korset på plats efter en gemensam insats, Nydala, den 16:e augusti.
Välsignelse av Korset, idag, den 6:e september, Nydala.
”Stockholmsikonen” av Guds Moder.