Gott Nytt År!

Vi vill tacka alla för ett fint år som passerat och önska alla ett gott och fridfullt kommande år. Låt oss ha i våra tankar och böner alla troende som inte kan ta del av de Heliga Gåvorna eller fira Kristi födelse på grund av rådande publiktak och stängda kyrkor, eller på grund av förföljelse och andra omständigheter.

Låt oss i frid träda in i det nya året med tro, hopp och förtröstan att allt är i Guds händer och att allt sker enligt Hans heliga vilja. Ära vare Gud för allting!

Everlasting King, Thy will for our salvation is full of power. Thy right arm doth control the whole course of human life. We give Thee thanks for all Thy mercies, seen and unseen; for eternal life, for the heavenly joys of the Kingdom which is to be. Grant mercy to us who sing Thy praise, both now and in the time to come: Glory to Thee, O God, from age to age!

Kontakion 1, ur Tacksägelse-akatisten ”Ära vare Gud för alla ting.”

Guds Moders intåg i templet och mottagning av gåva, 4:e – 8:e december

Idag är det sista dagen på denna viktiga högtid och vi hoppas att alla har haft en god fest. Det har varit en vecka i glädje med gudstjänster och måltider tillsammans i kapellet på Nydala, till Guds ära!

Till vår stora glädje har vi mottagit en ikon av församlingens skyddshelgon, heliga apostlarna Petrus och Paulus. Ett hjärtligt tack till de som donerat denna gåva till oss och till alla som deltagit i firandet under veckan.

Ur Akathistoshymnen till vår Allraheligaste Härskarinna, Gudaföderska och Ständiga Jungfrun Maria:

Mångordiga vältalare se vi stumma såsom fiskar över Dig, o Gudaföderska. Ty oförmögna äro de att säga huru Du både förbliver Jungfru och förmår att föda. Men vi förundrade över mysteriet ropa i tro: Gläd dig, Du Guds vishets käril! Gläd dig, Du Skattkammare för Hans försyn! Gläd Dig, Du som framställt de visa som ovisa! Gläd Dig, Du som gjort de ortkunniga ordlösa! Gläd Dig, ty de skarpsinniga tvistarna hava gjorts till dårar! Gläd Dig, ty fabeldiktarna förgås! Gläd Dig, Du som river sönder athenarnas nätverk! Gläd Dig, Du som fyller fiskafängarnas nät! Gläd Dig, Du som drager upp ur okunskapens djup! Gläd dig, Du som upplyser många i kunskap! Gläd Dig, Du farkost som vilja frälsas! Gläd Dig, Du Hamn för livets sjöfarare. Gläd Dig, Du oförmälda Brud!

Du som Moses såg såsom brinnande buske; Jakob såsom stege mellan himmel och jord; Hesekiel såsom stängd port; och Jesaja såsom havande jungfru. Du som räddat världen med ditt födande; allraheligaste, allrarenaste och ständiga Jungfru och Gudaföderska, med de heliga apostlafurstarna Petrus och Paulus, de himmelska krafterna och alla heliga; bed till Gud för oss och hjälp oss. Amen!