Heliga Xenia av St. Petersburg 6:e februari och Ryska Kyrkans Ny-martyrer och Bekännare den 7:e februari

Lördag den 6:e februari samlades vi i kapellet på Nydala för en välsignad kväll med läsning av akatist till heliga Xenia av Sankt Petersburg, följt av trikanon (före kommunion), akatist till Ryska Kyrkans ny-martyrer och bekännare och avslutningsvis kvällsböner. Räknad till dessa ny-martyrer är helgonet vars reliker finns i vår antimins, prästmartyr Vladimir Chetverin.

Söndag den 7:e februari läste vi typikan med bikt och nattvard som avslutades med en pannikhida, åminnelse för de döda. Efter gudtjänsten samlades vi i kapellets matsal för en gemensam måltid med god näring för kropp likväl som ande. Tack alla medverkande för en fantastisk helg i Kristus med kärlek, värme och glädje!

Helige moder Xenia med prästmartyr Vladimir och alla Rysslands heliga ny-martyrer och bekännare, bed till Gud för oss att våra själar må frälsas!