Liturgi Torsdag den 4:e Mars

Med fader Ioanns välsignelse: I torsdags hölls liturgi i kapellet med kyrkoherde fader Vitalij, som innan stoppet här i Umeå även besökte Luleås församling. Till församlingens glädje fick vi förutom fader även välkomna matuskha och deras barn. Avslutningsvis samlades vi i kapellets matrum för en gemensam måltid och samtal. Tack och ära vare Gud!

Ur bönen i ”Tacksägelseakafisten”:

”Vi tackar Dig, Herre, för att Du har hjälpt oss överkomma prövningar, oro, lidelser, frestelser och återskapat fred, ömsesidig kärlek och glädje i deltagandet av kommunion med den Heliga Ande. Vi tackar Dig, Herre, för de prövningar du skänkt oss, för de renar oss från egennytta och påminner oss om ”det enda väsentliga”, Ditt eviga Rike. Vi tackar Dig, Herre, för att du givit oss detta land där vi är fria att tillbedja Dig. Vi tackar dig, Herre, för våra familjer: Makar, fruar, och speciellt barn, som lär oss att prisa Ditt heliga Namn i glädje, rörelse och heligt skrammel. Vi tacka Dig, Herre, för allt och alla. Stor är Du, o Gud vår Beskyddare, tillsammans med Din ursprungliga Fader, Skaparen och Källan av allt, och Din Allra-heligaste, Gode och Livgivande Ande, Livets Skatt, i evigheternas evigheter. Amen.”