Tredje söndagen av den Stora Fastan – Vördnaden av Korsets söndag, den 4:e april

I helgen hade vi glädjen att välkomna fader Vitaly med följe, från Stockholm, och fader Andrey, från Sundsvall, för två välsignade dagar av gudstjänst. Lördag den 3:e april hölls de sjukas smörjelse och vigilia med en gemensam måltid däremellan. Söndag den 4:e april, på Vördnaden av Korsets söndag, mottogs Almaz in i Kyrkan genom myrrasmörjelse och därefter firades den gudomliga liturgin. I vanlig ordning samlades vi avslutningsvis i kapellets matrum, där bjöds det på traditionell eritreansk och rysk mat, och församlingsmedlemmarna fick möjlighet att ställa frågor till prästerskapet. Här kan ni läsa några ord från helige Ingnatius (Brianchaninov) om Korset: På engelska och ryska.

Hjärtligt tack till alla medverkande och ett stort grattis till Almaz! Många nådefulla år! Ära vare Gud för allting!

Troparion. Fräls Herre, Ditt folk och välsigna Din arvedel! Giv Dina rättrogna kristna seger över motståndarna och bevara Din menighet med Ditt Kors!

Kontakion. Kriste, Gud, Du som frivilligt uppsteg på Korset; skänk Din barmhärtighet åt Din nya hjord, som uppkallats efter Dig! Gläd med Din kraft de rättrogna kristna i det Du giver dem seger över motståndarna. Må de hava Ditt skyddsförbund, fridens vapen, det oövervinnerliga segertecknet.