Påskdagen till Tomassöndagen, 2/5 – 9/5

Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden! På kvällen den 1:a maj samlades vi i kapellet på Nydala och vakade inpå morgontimmarna. Efter gudstjänsten samlades vi runt bordet och fastan bröts med ägg och ryska bakverk. På förmiddagen träffades vi igen för läsa festtypikan som avslutades i matsalen med en gemensam måltid. Tack Gud för ett hjärtligt påskfirande!

Tomassöndagen den 9:e maj hade vi glädjen att välkomna fader Vitaly med familj och fader Andrej med följe. Efter den gudomliga liturgin hölls en procession runt kyrkan där påskens triumferande glädjerop ekade utöver Nydalasjön: ”Kristus är uppstånden från de döda med sin död har han nedtrampat döden och de som är i gravarna har han gett liv! Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden!” Efter processionen samlades vi runt korset i åminnelse av de som gett sina liv i kampen mot fascismen under 2:a världskriget. Hjärtligt tack till våra präster och till alla medverkande för en sannerligen ljus vecka, till Herrens ära!

Ur timmarna vid Kristi stora och heliga uppståndelse och hela ljusa veckan

Då vi sett Kristi Uppståndelse, låtom oss falla ned inför den helige Herren Jesus, Han som allena är utan synd. För Ditt Kors falla vi ned, Kriste, och Din heliga Uppståndelse lovsjunga och prisa vi. Ty Du är vår Gud och vi känna ingen utom Dig. Ditt namn åkalla vi. Kommen alla I troende, låtom oss falla ned inför Kristi heliga Uppståndelse. Ty se, genom Korset har glädje kommit till all världen. Alltid välsignande Herren lovsjunga vi Hans Uppståndelse; genom att uthärda korsfästelsen har Han övervunnit döden genom Sin död.

Tidigt på söndag morgon efter vakan samlades vi runt matbordet för den traditionella ägg-tävlingen. En kamp in till sista man som går ut på att krossa sin motståndares ägg med sitt eget.
Lite senare på söndag morgon blev det utmärkt grillväder. På bild: församlingens grillmästare med hungriga församlingsmedlemmar.
Glad påsk!
Slutvälsignelse med fader Vitaly.
Procession runt kapellet.
Åminnelsestund för 2:a världskrigets offer.