Gudstjänst och dop, den Heliga Treenighetens dag, 20:e juni

God fest! I söndags firade vi Pingst eller den Heliga Treenighetens dag och det hölls gudstjänst med fader Andrej, och Nikolaus blev upptagen i Kyrkan med dop. Efter en intensiv dag med dop och långvarig gudstjänst samlades vi som vanligt runt bordet för en gemensam måltid. Tack till fader Andrej och alla medverkande för en välsignad helg, till den Heliga Treenighetens, vår Guds, ära!

Här kan ni läsa en predikan av arkimandrit Johannes Krestiankin om den Heliga Andes härkomst på engelska eller ryska.

Troparion: Välsignad är Du, Kriste vår Gud, Du som gjorde fiskafängarna allvisa, i det Du över dem sände den Heliga Ande och genom dem hopsamlade all världen. O Du Människoälskande, ära vare Dig!

Kontakion: När den Högste steg ned för att förbistra tungomålen, söndrade Han folken. Men då Han fördelade tungor av eld, kallade Han alla till enhet. Därför prisa vi endräktigt den Allraheligaste Anden.

Typkian med präst och dop i Nydalasjön, söndag den 6:e juni

Söndag den 6:e juni läste vi typikan med fader Andrej och var välsignade att delta i mottagandet av Ksenia in i den Ortodoxa Kyrkan genom dop i Nydalasjön. Efter gudstjänsten samlades vi ute på gården där vi delade en måltid tillsammans och uppmärksammade Sveriges nationaldag. Ett stort grattis till Ksenia och hennes gudfar Lavrentij, och ett hjärtligt tack till fader Andrej och alla som har medverkat till en fantastisk helg, till Guds ära!

Många nåderika år till Ksenia!