Alla ryska helgons dag – kvällsgudstjänst, typikan och moleben till hl. Johannes av San Fransisco, den 4:e juli

God fest! Idag firar vi alla ryska helgon och helige Johannes av San Fransisco. Innan dagens läsning av typikan hölls en moleben till vår älskade fader och himmelske förespråkare, helige Johannes. Efter bön samlades vi ute i solen för en gemensam måltid, till Guds ära!

Här kan ni läsa mer om helige Johannes och här kan ni läsa en predikan av arkimandrit Johannes Krestiankin om Ryssland och dess helgon.

Genom helige Johannes och alla Rysslands heligas förböner, Herre Jesu Kriste, vår Gud, förbarma dig över oss och fräls oss!