Gudstjänst och vigsel, söndag den 28:e november

Igår var det första dagen på fastan och det hölls gudstjänst i kapellet. Efter gudstjänsten hade vi den stora välsignelsen att bevittna vigseln mellan Angar och Nina. Därefter samlades vi som vanligt i matsalen med mat, dryck och hjärtligt stök. Många nåderrika år till vigselparet!

Vigselparet leds av fader i procession tre gånger runt kyrkan.
Vad vore gudstjänster utan hjärtligt stök runt bordet efteråt?
Vigselparet med deras lilla gosse.

Den Gudomliga Liturgin, söndag den 14:e november.

Idag hölls liturgi i kapellet på Nydala med ärkepräst Vitaly och präst Andrej. Till församlingens glädje hade fader Vitaly med sig en gåva – ett panihidabord (ljusstake-bord för de avsomnade). Efter liturgin samlades vi för en gemensam måltid i matsalen där det hölls styrelsemöte och där vi bland annat fick lära oss om den Ryska varianten av den gamla sångleken “björner sover”, där björnen börjar dansa istället för att äta upp barnen då den hör påsketidens glada exklamationer: “Kristus är uppstånden!”

Han är sannerligen uppstånden!