Kristi födelse 2021/2022

Kristus är född! Lovsjungen Honom!

Den 6:e hölls nattvaka inför Kristi födelse. Gudstjänsten slutade tidigt på morgonen nästa dag. Många troende samlades för att fira detta under, med besökare från bl. a. Boden, Kiruna, Sundsvall, Örnsköldsvik och Stockholm. Under kvällen sjöngs ljuva julsånger till vår Frälsare från både rysk och svensk tradition.

Under kvällen mottogs Maximillian in i Kyrkan med dop i kyrkans isvak. En mycket speciell händelse som vi sent kommer att glömma. Många nådrerika år till Guds soldat och tjänare Maximillian!

Efter nattens gudstjänst samlades vi, i vanlig ordning, runt bordet i hjärtligt stök för att bryta fastan tillsammans. All ära och tack till Gud!

Här kan ni läsa årets julhälsning från Patriark Kirill av Moskva och Hela Ryssland.

Troparion för Kristi födelse, ton 4

Din födelse, Kristus, vår Gud, / lät kunskapens ljus stråla fram över världen! / En stjärna lärde dem som dyrkar stjärnorna, / att tillbe Dig, Rättfärdighetens Sol; / och att känna Dig, Du Soluppgång från höjden // Herre, ära vare Dig!