Publikanens och Fariséens Söndag

Söndagen den 13:e februari (31:a januari på kyrkokalendern) påbörjade vi de förberedande veckorna inför årets stora och ljusa fasta med Publikanens och Fariséens söndag. Vi samlades till den gudomliga liturgin, och åt sedan gott tillsammans. Må vi alla ta detta tillfälle till att ånyo vända vår blick inåt, för att se oss själva som vi är i ljuset av Kristi bud, och komma till våra själars läkare för hjälp.

Gudomlig Liturgi, 30:e/17:e Januari

Söndagen den 30:e (17:e enligt kyrkokalendern) samlades vi igen för en efterlängtad gudstjänst till Guds ära. Firande Herrens uppståendelse, åmindes vi även bland annat den Hl:e Antonius den Store (251-356 e.Kr) — som grundade det första ökenklostret. Hans vita, skriven av ingen mindre än Hl:e Athanasius den Store (ca 297-373 e.Kr), finns översatt på svenska (stadsbiblioteket och universitetsbiblioteket).