Gudomlig liturgi, 26:e (13:e) juni

Den 26:e (13:e) juni samlades vi åter till den gudomliga liturgin. Bakom oss låg den heliga Pingst och alla heligas söndag, och denna dag firades speciellt alla heliga som framskinit i Ryssland. Detta tjäne oss som en påminnelse om våra kallelse och plikt till Gud. I sedvanlig ordning samlades vi till gemensam måltid därefter, denna högsommardag i strålande solsken på gräsmattan.

Pingst

Vid Pingst, den 12:e juni (30:e maj), samlades vi till Gudomlig liturgi och knäfallsböner. Till vår stora glädje fick vår nye broder Johannes begå nattvarden för första gången, efter att ha döpts in i Kyrkan i samband med vigilian föregående afton. Därefter åt vi gott i strålande solsken på gräsmattan i korsets skugga. Ära vare Gud, den odelade Treenigheten: Fader, Son, och Helig Ande.

Här dukades sedermera upp till fest!