Församlingstämma

Kära bröder och systrar, DEN 20:E AUGUSTI KL 14:00 planeras att hålia FÖRSAMLINGSTÄMMA. På stämman kommer bland annat den nuvarande styrelsen att:
1. presentera sig;
2. ge en översikt av församlingens ekonomi; och
3. informera om situationen med templet, och vad som görs i samband med detta.

Andra punkter på dagordningen är:
4. det stadgade medlemsregistret;
5. medlemsavgift; och
6. övriga frågor.

Vi hoppas att så många församlingsmedlemmar som möjligt har möjlighet att närvara. Information om detta kommer att finnas på hemsidan, Facebook, och på plats i templet. Samtidigt vill vi påminna att som medlem är man pliktig att regelbundet besöka gudstjänster, gå till bikt, och delta i Kristi Heliga Sakrament (församlingens stadgar, 3.1); och vi bjuder in alla till förnyat och fortsatt medlemskap.

Skrivelser och förslag till punkter att upptaga kan lämnas till valfri styrelsemedlem eller i brevlådan senast 14 dagar innan stämman.

De Heliga Apostlarnas Petri och Pauli dag

På tisdagen den 12:e juli (29:e juni) samlades vi till den gudomliga liturgin och för att fira de heliga och allprisade Petrus och Paulus, främst tronande av Apostlarna, tillika vår församlings skyddshelgon. Innan liturgin hade vi också glädjen att få mottaga (ytterligare en) Johannes in i den enda heliga, allmänneliga, och apostoliska kyrkan med dop och myrrhasmörjelse. Självfallet firade vi med en rejäl festmåltid i solen på gräsmattan efter allt. Helige Petre och Paule, bed till Gud för oss!