Kristi förklaring

Vid Kristi förklaring, den 19:e (6:e) augusti, samlades vi åter till en högtidlig gudomlig liturgi under pågående fasta: kallade till att bestiga Guds heliga berg och skåda det oskapade ljuset. Nå, kanhända uppnådde vi inte detta, men vi undfick ändå Herren själv lekamligen till mat och dryck. Det är mitt innerliga hopp att vi också lever ut Hans liv, så att denna ofattbara gåva inte blir oss till dom eller fördömelse, utan till evigt liv i Honom. Självklart firade vi med en gemensam måltid efteråt.

Redan dagen därefter hade vi den stora nåden att få samlas till ytterligare en gudomlig liturgi, och gemenskap runt bordet. Därefter hölls församlingstämman som utannonserat; protokollet kommer att finnas i kapellet snarast, för dem som inte kunde närvara.

Det heliga korsets procession

På söndagen den 14:e (1:a) augusti samlades vi äntligen åter till gudomlig liturgi, och det heliga korset bars fram ur altaret för att vördas av de trogna. Vi hade också den stora glädjen att begå nattvarden för första gången med vår nya syster Helena, som döptes innan vigilian aftonen före. Härmed träder vi också in i fastan inför vår aldraheligaste Frus, Gudaföderskans avsomnande. Fräls, Herre, Ditt folk och välsigna Din arvedel!