Gudomlig liturgi, 25:e (12:e) september

Efter lång väntan fick vi äntligen åter samlas till den gudomliga liturgin, söndagen den 25:e (12:e) september: denna uppståndelsens dag firade vi också av festen för den allraheligaste Gudaföderskans födelse, och förbereddes för det ärorika korsets upphöjande, som vi firar (utan präst) nu på tisdag. Ära vare vår allsväldige Gud, alltid och i allt!