Gudomlig liturgi, 23:e (10:e) oktober

Den 23:e (10:e) oktober samlades vi åter till den gudomliga liturgin, Gud till ära. Denna uppståndelsens dag firade vi bland annat också de heliga fäderna från det 7:e ekumeniska rådet, och gladdes över vår nya broder Isak som döptes in i fädernas heliga, allmänneliga och apostoliska kyrka innan vigilian aftonen före. Därefter delade vi en festlig måltid och gemenskap tillsammans.