Ny församlingsherde

Som många vet har det varit omöjligt för vår församlingsherde, fader Ioann att besöka oss sedan gränserna stängdes i samband med Corona, och det geopolitiska läget har inte förbättrat situationen. Vi har ändå inte lämnats utan de heliga sakramenten under den här tiden, tack vare de självuppoffrande präster som tagit sig hit för att tjäna oss. Ändå är vi tacksamma för det nya beskedet enligt vilket fader Vitaly Babushin nu också är vår församlingsherde, utöver det ansvar han redan har i Stockholm.

Vi vill passa på att tacka fader Ioann för alla år som vår präst och herde, och önska honom många år! Vi vill också tacka alla som tjänat oss självuppoffrande under de här åren: fader Pavel, fader Piotr, och speciellt fader Vitaly och fader Andreij, vilkas hjälp varit ovärderlig. Sedan vill vi välkomna fader Vitaly med öppna hjärtan. Varde välsignat!

Gudomliga liturgin, 11:e december (28:e november)

Söndagen den 11:e december (28:e november) hade vi förmånen att fira den gudomliga liturgin igen, firande Herrens uppståndelse. Adventsfastan till trots kunde vi efteråt samlas kring bordet i en gemensam måltid som kändes väl så festlig. Den här uppståndelsens dag firade vi också den helige hieromartyren Serafim Tjitjagov, metropolit av S:t Petersburg, som har lämnat oss dessa ord: del 1, del 2. Helige Serafim, bed till Gud för oss!