Vår Herres, Jesu Kristi ljusa och heliga Påsk

Detta år, natten mot söndagen den 16:e (3:e) april, firade vi åter vår Frälsares Påska, då Han uppstod från graven på tredje dagen, såsom Han förutsagt. Och vår Gud, i Sin stora barmhärtighet, sände fader Shio, från det heliga patriarkatet i Georgien, till Umeå från Stockholm för att fira den gudomliga liturgin. Så våra brister och svårigheter till trots, samlades många av oss med ytterligare bröder och systrar i Kristus i Västerslättskyrkan, och mötte natten med vår tros och vårt hopps glädjefyllda utrop: Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden!

Efter att ha undfått Kristi livgivande lekamen och blod bröt vi också fastan tillsammans, och delade på festlig mat i nattens timmar. Gud give oss fler sådana möten, och att vi får växa till i enhet—med Honom och varandra. Honom tillkomme all ära, vår allsväldige Gud i helig Treenighet, Fader, Son och Helig Ande.

Femte söndagen i stora fastan

Den femte söndagen i stora fastan, den 2:a april (20:e mars) fick vi fira Kristi uppståndelse och den heliga Maria av Egyptens minne med att delta i den gudomliga liturgin, och gemenskap i Kristi lekamen. Och därefter gemenskap runt bordet. Tidigare på morgonen hade alla möjöighet att delta i sjuksmörjelsens heliga sakrament.

I skrivande stund har vi firat vår Frus heliga bebådelse och möter snart Lazaruslördagen, och fastan närmar sig sitt slut. Den kommande stilla veckan följs snart av Påsken, men är vi redo att mottaga Påskens ljus? Vare den heliga Maria av Egyptens liv oss en påminnelse och ett hopp, om det löfte vi är kallade till, men också den kamp som följer; genom hennes böner, och för Sin allrarenaste Moders skull, förbarme Sig Kristus vår Gud över oss och tillräkne Han oss Sitt Rike.