Om Vår Församling

De Heliga Apostlarna Petrus och Paulus är en Rysk-ortodox församling under Moskvapatriarkatet som grundades 2003. Vi är en flerspråkig församling och för gudstjänst på kyrkoslaviska, svenska och engelska. Vi har ett kapell vid Nydalasjön och är den enda östortodoxa församlingen i Umeå.

Vår präst fader Vitaly bor och verkar också i Stockholm, men besöker oss månadsvis för liturgi, bikt och helig kommunion (Nattvard). Schema för gudstjänster publiceras innan ankomst. I fader Vitalys frånvaro träffas vi varje söndag och läser typikan tillsammans, samt på torsdagar för akathistläsning till de heliga apostlarna Petrus och Paulus. Vi avslutar all gudstjänst med en gemensam fika. Den 12:e juli är det de heliga Petri och Pauli festdag, det är en speciell dag för församlingen som brukar locka besökare från övriga Sverige.

Vi har medlemmar med blandad bakgrund och olika åldrar. Vill du uppleva den traditionella urkyrkan, såsom den är och alltid har varit, den kristna tron i sin fullhet och renhet, oförstörd, såsom apostlarna grundade den — eller är du bara nyfiken? Alla är välkomna!

För mer information vänligen kontakta oss eller gå med i vår Facebook-grupp ”Ryska Ortodoxa Kyrkan, Norrland”.