Länkar & Resurser

Vi använder 1917 års kyrkobibel, men en del medlemmar föredrar Karl XII:s bibel, eller Reformationsbibeln (endast NT) för den som föredrar nutidssvenska.

Vi använder bönebok (SE) och orologion (SE) från den Heliga Treenighetens kloster i bredared. Översättningen är gjord av arkimandrit Dorotej.

sweden.cerkov.ru / umea.cerkov.ru (RU) – Moskvapatriarkatets huvudhemsida för Sverige och Umeå (går att översätta till svenska med Google).

azbyka.ru (RU) – Den största och mest pålitliga källan till rysk Ortodoxi på nätet. Fungerar bra med google translate för svenska eller engelska.

orthochristian.com (ENG) / pravoslavie.ru (RU) – Webbaserad tidsskrift med en användarvänlig ortodox kalendar.

newadvent.org/fathers (ENG) – En samling av kyrkofädernas skrifter.

Biblegateway (SE/ENG) eller Bible-center (RU) – för att utforska de Heliga Skrifterna efter böcker, kapitel, verser, fraser eller ord.

orthodoxinfo.com (ENG) – En av de äldsta och största hemsidorna om ortodoxi på engelska.

Moskvapatriarkatets sociala grundprinciper (ENG)