Länkar & Resurser

Vi använder Karl XII:s bibel eller Reformationsbibeln för den som föredrar nutidssvenska.

Vi använder bönebok och orologion från Heliga Treenighetens kloster i Bredared. Översättningen är gjord av arkimandrit Dorotej.

sweden.cerkov.ru / umea.cerkov.ru (RU) – Moskvapatriarkatets huvudhemsida för Sverige och Umeå (går att översätta till svenska med Google).

Moskvapatriarkatets sociala grundprinciper (ENG)

Moskvapatriarkatets grundläggade principer om sitt förhållandesätt gentemot andra kristna bekännelser (ENG)

azbyka.ru (RU) – Stor databas för allt relaterat till tron. Endast på ryska men går att översätta med Google translate.

orthochristian.com (ENG) / pravoslavie.ru (RU) – Webbaserad tidsskrift med en användarvänlig ortodox kalendar.

newadvent.org/fathers (ENG) – En samling av kyrkofädernas skrifter.

Biblegateway (SE/ENG) eller Bible-center (RU) – för att utforska de Heliga Skrifterna efter böcker, kapitel, verser, fraser eller ord.

orthodoxinfo.com (ENG) – En av de äldsta och största hemsidorna om ortodoxi på engelska.