Öppettider & kommande gudstjänster

Söndag: 09:30 – Läsning av typikan.

Måndag – Fredag: 19:00 – Läsning ur psaltaren och kvällsböner.

Lördag: 17:00 – Läsning ur psaltaren med åminnelse för de avsomnade.

Söndag, den 4 april planeras det Gudomlig Liturgi i Petrus och Paulus församling, kyrkan vid Nydalasjön. Adressen är: Olle Fiskarens väg 10. Prästen är f.Vitalij. Bikten börjar kl.09.

Med hänsyn till restriktioner i samband med pandemin kan enbart 8 personer be i kyrkan samtidigt. Ytterligare 8 personer kan be i matsalen ”trapeznaja”. Några personer kan be i hallen. Vi har mikrofon samt ljudanläggning så att alla kan höra gudstjänsten. Det kommer att finnas möjlighet för alla att bikta sig och ta emot nattvard. Vi ska försöka hålla distans och följa alla rekommendationer.

Alla som vill komma får skicka ett sms till Herman, 070-220 00 61, med namn och text att ni vill delta i gudstjänsten. Herman ansvarar för att räkna alla deltagare och skicka tillbaka bekräftelse via sms och meddela er vart ni fick plats att be i kyrkan.

Alla som har bil bör tänka på att vi har mycket begränsat antal parkeringar vid kyrkan. Enbart de som är väldigt sjuka och gamla och har svårt att gå samt prästens bil får parkera vid kyrkan. Andra rekommenderas använda kollektiv trafik eller lämna sin bil vid bostadsområde på Tomtebo.

Guds frid!

För mer information kontakta oss eller gå med i vår Facebook-grupp ”Ryska Ortodoxa Kyrkan, Norrland”.