Dop och liturgi den 12:e september

God fest! Idag hade vi den stora glädjen att mottaga Johannes och Makarios i Kyrkan genom dop. Därefter hölls liturgi och avslutningsvis en gemensam måltid i kapellets matsal med god mat, hjärtligt stök och kristen värme. Till Guds ära!

Stort grattis till dopbröderna Johannes och Makarios! Må Herren leda dem på frälsningens väg i många nåderika år.

Guds Moders Insomnade den 28:e augusti

God fest! Igår firade vi Guds Moders insomnade då den allraheligaste Gudsföderskan lämnade det jordiska livet för att enas med sin Son i himmelriket. Det blev två saliga heldagar i kapellet med besökare från Jukkasjärvi, Arvidsjaur, Boden, Luleå, Kramfors, Sundsvall, Skellefteå, Timrå och Vännas. Det är en stor glädje att så många ville komma för att dela denna speciellt kära högtid tillsammans!

Här kan ni läsa en predikan av Efraim av Arizona.

Vår Härskarinna, himmelska Drottning, allraheligaste Gudsföderska, genom dina heliga och allsmäktiga förböner, bevara oss från allt ont och led oss på frälsning väg; ty välsignad är du i evigheternas evigheter. Amen.

Troparion: I födandet har du bevarat jungfruligheten och i insomnandet icke övergivit världen, o Gudsföderska; du har övergått till livet, varande Livets Moder; och genom dina förböner befriar du våra själar från döden.

Kontakion: Över Gudsföderskan, som är outtröttlig i sina förböner och i sitt försvar, vårt fasta Hopp, hava graven och döden ej fått makt. Ty såsom Livets Moder har Han, som tog Sin boning i hennes ständigt jungfruliga sköte, fört henne till livet.

Alla ryska helgons dag – kvällsgudstjänst, typikan och moleben till hl. Johannes av San Fransisco, den 4:e juli

God fest! Idag firar vi alla ryska helgon och helige Johannes av San Fransisco. Innan dagens läsning av typikan hölls en moleben till vår älskade fader och himmelske förespråkare, helige Johannes. Efter bön samlades vi ute i solen för en gemensam måltid, till Guds ära!

Här kan ni läsa mer om helige Johannes och här kan ni läsa en predikan av arkimandrit Johannes Krestiankin om Ryssland och dess helgon.

Genom helige Johannes och alla Rysslands heligas förböner, Herre Jesu Kriste, vår Gud, förbarma dig över oss och fräls oss!

Gudstjänst och dop, den Heliga Treenighetens dag, 20:e juni

God fest! I söndags firade vi Pingst eller den Heliga Treenighetens dag och det hölls gudstjänst med fader Andrej, och Nikolaus blev upptagen i Kyrkan med dop. Efter en intensiv dag med dop och långvarig gudstjänst samlades vi som vanligt runt bordet för en gemensam måltid. Tack till fader Andrej och alla medverkande för en välsignad helg, till den Heliga Treenighetens, vår Guds, ära!

Här kan ni läsa en predikan av arkimandrit Johannes Krestiankin om den Heliga Andes härkomst på engelska eller ryska.

Troparion: Välsignad är Du, Kriste vår Gud, Du som gjorde fiskafängarna allvisa, i det Du över dem sände den Heliga Ande och genom dem hopsamlade all världen. O Du Människoälskande, ära vare Dig!

Kontakion: När den Högste steg ned för att förbistra tungomålen, söndrade Han folken. Men då Han fördelade tungor av eld, kallade Han alla till enhet. Därför prisa vi endräktigt den Allraheligaste Anden.

Typkian med präst och dop i Nydalasjön, söndag den 6:e juni

Söndag den 6:e juni läste vi typikan med fader Andrej och var välsignade att delta i mottagandet av Ksenia in i den Ortodoxa Kyrkan genom dop i Nydalasjön. Efter gudstjänsten samlades vi ute på gården där vi delade en måltid tillsammans och uppmärksammade Sveriges nationaldag. Ett stort grattis till Ksenia och hennes gudfar Lavrentij, och ett hjärtligt tack till fader Andrej och alla som har medverkat till en fantastisk helg, till Guds ära!

Många nåderika år till Ksenia!

Påskdagen till Tomassöndagen, 2/5 – 9/5

Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden! På kvällen den 1:a maj samlades vi i kapellet på Nydala och vakade inpå morgontimmarna. Efter gudstjänsten samlades vi runt bordet och fastan bröts med ägg och ryska bakverk. På förmiddagen träffades vi igen för läsa festtypikan som avslutades i matsalen med en gemensam måltid. Tack Gud för ett hjärtligt påskfirande!

Tomassöndagen den 9:e maj hade vi glädjen att välkomna fader Vitaly med familj och fader Andrej med följe. Efter den gudomliga liturgin hölls en procession runt kyrkan där påskens triumferande glädjerop ekade utöver Nydalasjön: ”Kristus är uppstånden från de döda med sin död har han nedtrampat döden och de som är i gravarna har han gett liv! Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden!” Efter processionen samlades vi runt korset i åminnelse av de som gett sina liv i kampen mot fascismen under 2:a världskriget. Hjärtligt tack till våra präster och till alla medverkande för en sannerligen ljus vecka, till Herrens ära!

Ur timmarna vid Kristi stora och heliga uppståndelse och hela ljusa veckan

Då vi sett Kristi Uppståndelse, låtom oss falla ned inför den helige Herren Jesus, Han som allena är utan synd. För Ditt Kors falla vi ned, Kriste, och Din heliga Uppståndelse lovsjunga och prisa vi. Ty Du är vår Gud och vi känna ingen utom Dig. Ditt namn åkalla vi. Kommen alla I troende, låtom oss falla ned inför Kristi heliga Uppståndelse. Ty se, genom Korset har glädje kommit till all världen. Alltid välsignande Herren lovsjunga vi Hans Uppståndelse; genom att uthärda korsfästelsen har Han övervunnit döden genom Sin död.

Tidigt på söndag morgon efter vakan samlades vi runt matbordet för den traditionella ägg-tävlingen. En kamp in till sista man som går ut på att krossa sin motståndares ägg med sitt eget.
Lite senare på söndag morgon blev det utmärkt grillväder. På bild: församlingens grillmästare med hungriga församlingsmedlemmar.
Glad påsk!
Slutvälsignelse med fader Vitaly.
Procession runt kapellet.
Åminnelsestund för 2:a världskrigets offer.

Tredje söndagen av den Stora Fastan – Vördnaden av Korsets söndag, den 4:e april

I helgen hade vi glädjen att välkomna fader Vitaly med följe, från Stockholm, och fader Andrey, från Sundsvall, för två välsignade dagar av gudstjänst. Lördag den 3:e april hölls de sjukas smörjelse och vigilia med en gemensam måltid däremellan. Söndag den 4:e april, på Vördnaden av Korsets söndag, mottogs Almaz in i Kyrkan genom myrrasmörjelse och därefter firades den gudomliga liturgin. I vanlig ordning samlades vi avslutningsvis i kapellets matrum, där bjöds det på traditionell eritreansk och rysk mat, och församlingsmedlemmarna fick möjlighet att ställa frågor till prästerskapet. Här kan ni läsa några ord från helige Ingnatius (Brianchaninov) om Korset: På engelska och ryska.

Hjärtligt tack till alla medverkande och ett stort grattis till Almaz! Många nådefulla år! Ära vare Gud för allting!

Troparion. Fräls Herre, Ditt folk och välsigna Din arvedel! Giv Dina rättrogna kristna seger över motståndarna och bevara Din menighet med Ditt Kors!

Kontakion. Kriste, Gud, Du som frivilligt uppsteg på Korset; skänk Din barmhärtighet åt Din nya hjord, som uppkallats efter Dig! Gläd med Din kraft de rättrogna kristna i det Du giver dem seger över motståndarna. Må de hava Ditt skyddsförbund, fridens vapen, det oövervinnerliga segertecknet.

Liturgi Torsdag den 4:e Mars

Med fader Ioanns välsignelse: I torsdags hölls liturgi i kapellet med kyrkoherde fader Vitalij, som innan stoppet här i Umeå även besökte Luleås församling. Till församlingens glädje fick vi förutom fader även välkomna matuskha och deras barn. Avslutningsvis samlades vi i kapellets matrum för en gemensam måltid och samtal. Tack och ära vare Gud!

Ur bönen i ”Tacksägelseakafisten”:

”Vi tackar Dig, Herre, för att Du har hjälpt oss överkomma prövningar, oro, lidelser, frestelser och återskapat fred, ömsesidig kärlek och glädje i deltagandet av kommunion med den Heliga Ande. Vi tackar Dig, Herre, för de prövningar du skänkt oss, för de renar oss från egennytta och påminner oss om ”det enda väsentliga”, Ditt eviga Rike. Vi tackar Dig, Herre, för att du givit oss detta land där vi är fria att tillbedja Dig. Vi tackar dig, Herre, för våra familjer: Makar, fruar, och speciellt barn, som lär oss att prisa Ditt heliga Namn i glädje, rörelse och heligt skrammel. Vi tacka Dig, Herre, för allt och alla. Stor är Du, o Gud vår Beskyddare, tillsammans med Din ursprungliga Fader, Skaparen och Källan av allt, och Din Allra-heligaste, Gode och Livgivande Ande, Livets Skatt, i evigheternas evigheter. Amen.”

Heliga Xenia av St. Petersburg 6:e februari och Ryska Kyrkans Ny-martyrer och Bekännare den 7:e februari

Lördag den 6:e februari samlades vi i kapellet på Nydala för en välsignad kväll med läsning av akatist till heliga Xenia av Sankt Petersburg, följt av trikanon (före kommunion), akatist till Ryska Kyrkans ny-martyrer och bekännare och avslutningsvis kvällsböner. Räknad till dessa ny-martyrer är helgonet vars reliker finns i vår antimins, prästmartyr Vladimir Chetverin.

Söndag den 7:e februari läste vi typikan med bikt och nattvard som avslutades med en pannikhida, åminnelse för de döda. Efter gudtjänsten samlades vi i kapellets matsal för en gemensam måltid med god näring för kropp likväl som ande. Tack alla medverkande för en fantastisk helg i Kristus med kärlek, värme och glädje!

Helige moder Xenia med prästmartyr Vladimir och alla Rysslands heliga ny-martyrer och bekännare, bed till Gud för oss att våra själar må frälsas!