Besök från Heliga Elisabeths kloster, julmarknad och akatist till Guds Moder den 24:e november

Idag (24/11) hölls julmarknad i kapellet på Nydala. Systrar från Heliga Elisabeths kloster, Minsk, kom på besök med ikoner, julsouvenirer och andra produkter från klostrets verkstäder. Intäkterna gick till föräldralösa barn, hemlösa och sjuka. Under kvällen sjöng vi akatist till Guds Moder som avslutades med en gemensam bön. Hjärtligt tack till alla medverkande för en fantastisk dag med värme och glädje, till Guds ära!

Guds Moders beskydd den 14:e oktober

God fest! Idag firar vi Guds Moders beskydd för att påminna oss om att Guds Moder tillsammans med alla änglar och heliga ständigt ber för och beskyddar oss syndare. Vi samlades i kapellet för läsning av en akatist specifikt tillägnad denna högtid, följt av typikan och avslutade med en gemensam fika till Guds Moders ära. Här kan ni läsa en predikan om högtiden av helige Dimitrij av Rostov.

Allraheligaste Gudsföderska med alla himmelska krafter och alla heliga, bed till Herren för oss, att Han må frälsa våra själar!

Upphöjelsen av det Ärorika och Livgivande Korsets Vecka 27/9 – 05/10

Med fader Ioanns välsignelse. Den 05/10 var det Söndagen efter Upphöjelsen av det Ärorika och Livgivande Korset. Den Gudomliga Liturgin hölls i kapellet på Nydala med fader Vitalij. Ett tjugotal troende deltog varav en del kom på besök från kringliggande kommuner. Efter liturgin delades en måltid till Herrens ära. Här kan ni läsa mer om denna högtid. Hjärtligt tack till alla medverkande!

Liturgi och Välsignelse av Korset, Söndag den 6:e September

Med fader Ioanns välsignelse: Söndag den 6:e September hölls liturgi i kapellet på Nydala och Korset som vi nyligen rest utanför byggnaden välsignades av fader Vitalij som var på besök från Stockholm.

Till vår glädje medtog fader Vitalij ”Stockholmsikonen” av Guds Moder. Efter liturgin hölls en procession med ikonen som avslutades med välsignelse av Korset som vi tillsammans reste den 16:e Augusti. Alltsammans avslutades med en gemensam måltid med värme och kärlek, till Herrens ära. Hjärtligt tack till alla medverkande!

Bön till det ärorika och livgivande Korset, från kvällsbönerna i böneboken från Heliga Treenighetens klosters:

Må Gud stå upp och må hans fiender vara förskringade; må de som hata Honom fly för hans ansikte, såsom vaxet smälter för elden så må de onda andarna förgås inför deras ansikten som älska Gud och teckna sig med Korsets tecken och säga med glädje: Gläd Dig, Herrens ärorika och livgivande kors, som fördriver de onda andarna, genom kraften av Honom, som naglades vid Dig, vår Herre Jesus Kristus, Han som steg ned i dödsriket och sönderkrossade djävulens makt och som givit oss Dig, Sitt ärorika Kors, till fördrivande av alla motståndare. O Du Herrens ärorika och livgivande Kors, hjälp oss, tillsammans med den heliga Frun, Jungfrun och Gudaföderskan och alla heliga i evighet. Amen.

Resning av Korset den 16:e Augusti, Nydala.
Korset på plats efter en gemensam insats, Nydala, den 16:e Augusti.
Välsignelse av Korset, idag, den 6:e September, Nydala.
”Stockholmsikonen” av Guds Moder.

Dop, Myrhasmörjelse, Gvällsgudstjänst den 7:e och Liturgi den 8:e Augusti

Med fader Ioanns välsignelse: I helgen hade vi glädjen att välkomna fader Pavel med följe till Umeå för en välsignad helg i Guds namn. Den 7:e Augusti döptes Halvard i Nydalakyrkan efterföljt av myrhasmörjelse av Hilarion och därefter kvällsgudstjänst. Må Gud ge dem många år!

Den 8:e hölls den Gudomliga Liturgin i Västerslättskyrkan med ett trettiotal medverkande. Hjärtligt tack till alla som hjälpt till att göra detta till en oförglömlig helg i Herrens ära. Ära vare Gud för alla ting!

Dop och myrhasmörjelse den 7:e Augusti på Nydala
Den Gudomliga Liturgin den 8:e Augusti i Västerslättskyrkan

Heliga Apostlarna Petrus och Paulus festdag – 12:e juli

God fest! Idag firade vi de heliga apostlafurstarna Petrus och Paulus i kapellet vid Nydalasjön med fader Ioanns välsignelse. Tack till alla medverkande för en välsignad dag med god mat och varm gemenskap. Dagens predikan kan ni läsa här.

Ni främst tronande av apostlarna och hela världens lärare, bed till alltings Härskare, att Han skänker världen fred och våra själar stor barmhärtighet.

De orubbliga gudagivna förkunnarna och de främsta bland apostlarna har du, Herre, låtit njuta Ditt goda och Din vila. Deras möda och död har du räknat förmer än alla heloffer, Du som allenast känner hjärtats innersta.

Helige Johannes döparens födelse

God fest! Idag firar vi Johannes förelöparen och döparens födelsedag. Här kan ni läsa om födelsen enligt helige Johannes av Shanghai och San Franscisco. Helige Johannes döparen bed till Gud för oss!

Profet och förelöpare för Kristi advent, / vi som med kärlek ära dig förmår icke att prisa dig tillräckligt; / ty genom din härliga och ärevördiga födelse / har du upplöst din moders ofruktsamhet, / och din faders stumhet, / och förkunnat för världen / förkroppsligandet av Guds Son.

Helige Johannes av Shanghai och San Francisco – Ett älskat helgon i vår tid

Den 2:e juli firade vi Helige Johannes av Shanghai och San Francisco, ett älskat helgon världen över vars livs både inspirerar och ödmjukar. Helige Johannes bed till Gud för oss!

Här kan ni läsa om varför det är så viktigt att vi dagligen läser om helgonens liv och hur det påverkar våra andliga liv. Här kan ni läsa mer om helige Johannes liv och verk.

Pingst – Den Heliga Treenighetens dag den 7:e juni

God fest! Den Heliga Treenighetens dag firades i kapellet på Nydala.

Ordet ”Pingst” har sitt ursprung i grekiskan och betyder ”femtionde”. Femtio dagar efter Påsk och den Härliga Uppståndelsen sände Gud ned Sin Helige Ande i form av eldtungor på apostlarna. Fyllda med Helig Ande talade det andra tungomål än sina modersmål och begav sig därefter till världens ändar för att sprida evangeliet, de goda nyheterna.

Himmelske Konung, Tröstare, Du Sanningens Ande, som är allestädes närvarande och uppfyller allt, det godas Skatt och livets Givare, kom och tag Din boning i oss och rena oss från allt ont och fräls, O Gode, våra själar.

Kommen, det sanna Ljuset och själens Glädje.

Kommen, daggbärande moln och obeskrivliga skönhet.

Kommen, motta vår lovsång såsom väldoftande rökelse.

Kommen, Sanningens Ande som världen icke kan motta.

Kommen, låtom oss smaken glädjen av Ditt överflödande goda.

Kommen, evige Sol utan nedgång och tag Din boning i oss.

Kommen, Helige Ande, Tröstare, och tag Din boning i oss.

Den Förlamade Mannens Söndag den 10:e Maj

Under den förlamade mannens söndag den 10:e maj hölls den Gudomliga Liturgin i Västerslättskyrkan med välsignelse av fader Ioann. På grund av rådande reserestriktioner hölls liturgin av fader Vitalj från Helige Sergij församling i Stockholm.

Till de närvarandes glädje var ”Stockholmsikonen” av Guds Moder på plats i kyrkan, medförd från Stockholm av fader Vitalj. Här kan ni läsa mer om ikonen: http://sweden.cerkov.ru/berattelse-om-stockholms-ikonen-av-jungfru-maria/