De Heliga Apostlarnas Petri och Pauli dag

På tisdagen den 12:e juli (29:e juni) samlades vi till den gudomliga liturgin och för att fira de heliga och allprisade Petrus och Paulus, främst tronande av Apostlarna, tillika vår församlings skyddshelgon. Innan liturgin hade vi också glädjen att få mottaga (ytterligare en) Johannes in i den enda heliga, allmänneliga, och apostoliska kyrkan med dop och myrrhasmörjelse. Självfallet firade vi med en rejäl festmåltid i solen på gräsmattan efter allt. Helige Petre och Paule, bed till Gud för oss!

Gudomlig liturgi, 26:e (13:e) juni

Den 26:e (13:e) juni samlades vi åter till den gudomliga liturgin. Bakom oss låg den heliga Pingst och alla heligas söndag, och denna dag firades speciellt alla heliga som framskinit i Ryssland. Detta tjäne oss som en påminnelse om våra kallelse och plikt till Gud. I sedvanlig ordning samlades vi till gemensam måltid därefter, denna högsommardag i strålande solsken på gräsmattan.

Pingst

Vid Pingst, den 12:e juni (30:e maj), samlades vi till Gudomlig liturgi och knäfallsböner. Till vår stora glädje fick vår nye broder Johannes begå nattvarden för första gången, efter att ha döpts in i Kyrkan i samband med vigilian föregående afton. Därefter åt vi gott i strålande solsken på gräsmattan i korsets skugga. Ära vare Gud, den odelade Treenigheten: Fader, Son, och Helig Ande.

Här dukades sedermera upp till fest!

Påska: Herrens ljusa uppståndelse

Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden! Vilken underbar nåd och stor barmhärtighet att vi alla, gamla och unga i världen såväl som i Kristo, åter fick samlas och fira den slutgiltiga segern: Herrens ljusa och härliga uppståndelse! Aftonen inleddes med barndop, och efter vaka med traditionsenlig läsning av Apostlagärningarna processerade vi runt templet och utropade glädjens bud: Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden! Midnattsliturgi och den heliga nattvarden följdes av en rejäl festmåltid på småtimmarna. Och åter: Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden!

Korshyllandets söndag

Den 27:e mars (14:e i kyrkokalendern) samlades vi äntligen åter till gudomlig liturgi på denna 3:e söndagen i stora fastan: korshyllandets söndag. För de som kunde firades också sjuksmörjelsen, till själens och kroppens hälsa, och självklart samlades vi till gemensam måltid efter liturgin.

Förlåtelsesöndagen

Den 6:e mars (21:a februari) samlades vi till gudomlig liturgi på den sista dagen innan årets stora och ljusa fasta. Vi hade också den stora glädjen att fira dopen av Elias och Lavrentij: många nåderika år! Måtte vi alla vid det här laget ha fått en god start på denna viktiga tid; och må vi alla göra vårt bästa för att hålla kursen mot Herrens härliga uppståndelse! Ty Gud är med oss!

Publikanens och Fariséens Söndag

Söndagen den 13:e februari (31:a januari på kyrkokalendern) påbörjade vi de förberedande veckorna inför årets stora och ljusa fasta med Publikanens och Fariséens söndag. Vi samlades till den gudomliga liturgin, och åt sedan gott tillsammans. Må vi alla ta detta tillfälle till att ånyo vända vår blick inåt, för att se oss själva som vi är i ljuset av Kristi bud, och komma till våra själars läkare för hjälp.