Gudomlig liturgi, 23:e (10:e) oktober

Den 23:e (10:e) oktober samlades vi åter till den gudomliga liturgin, Gud till ära. Denna uppståndelsens dag firade vi bland annat också de heliga fäderna från det 7:e ekumeniska rådet, och gladdes över vår nya broder Isak som döptes in i fädernas heliga, allmänneliga och apostoliska kyrka innan vigilian aftonen före. Därefter delade vi en festlig måltid och gemenskap tillsammans.

Gudomlig liturgi, 25:e (12:e) september

Efter lång väntan fick vi äntligen åter samlas till den gudomliga liturgin, söndagen den 25:e (12:e) september: denna uppståndelsens dag firade vi också av festen för den allraheligaste Gudaföderskans födelse, och förbereddes för det ärorika korsets upphöjande, som vi firar (utan präst) nu på tisdag. Ära vare vår allsväldige Gud, alltid och i allt!

Kristi förklaring

Vid Kristi förklaring, den 19:e (6:e) augusti, samlades vi åter till en högtidlig gudomlig liturgi under pågående fasta: kallade till att bestiga Guds heliga berg och skåda det oskapade ljuset. Nå, kanhända uppnådde vi inte detta, men vi undfick ändå Herren själv lekamligen till mat och dryck. Det är mitt innerliga hopp att vi också lever ut Hans liv, så att denna ofattbara gåva inte blir oss till dom eller fördömelse, utan till evigt liv i Honom. Självklart firade vi med en gemensam måltid efteråt.

Redan dagen därefter hade vi den stora nåden att få samlas till ytterligare en gudomlig liturgi, och gemenskap runt bordet. Därefter hölls församlingstämman som utannonserat; protokollet kommer att finnas i kapellet snarast, för dem som inte kunde närvara.

Det heliga korsets procession

På söndagen den 14:e (1:a) augusti samlades vi äntligen åter till gudomlig liturgi, och det heliga korset bars fram ur altaret för att vördas av de trogna. Vi hade också den stora glädjen att begå nattvarden för första gången med vår nya syster Helena, som döptes innan vigilian aftonen före. Härmed träder vi också in i fastan inför vår aldraheligaste Frus, Gudaföderskans avsomnande. Fräls, Herre, Ditt folk och välsigna Din arvedel!

Församlingstämma

Kära bröder och systrar, DEN 20:E AUGUSTI KL 14:00 planeras att hålia FÖRSAMLINGSTÄMMA. På stämman kommer bland annat den nuvarande styrelsen att:
1. presentera sig;
2. ge en översikt av församlingens ekonomi; och
3. informera om situationen med templet, och vad som görs i samband med detta.

Andra punkter på dagordningen är:
4. det stadgade medlemsregistret;
5. medlemsavgift; och
6. övriga frågor.

Vi hoppas att så många församlingsmedlemmar som möjligt har möjlighet att närvara. Information om detta kommer att finnas på hemsidan, Facebook, och på plats i templet. Samtidigt vill vi påminna att som medlem är man pliktig att regelbundet besöka gudstjänster, gå till bikt, och delta i Kristi Heliga Sakrament (församlingens stadgar, 3.1); och vi bjuder in alla till förnyat och fortsatt medlemskap.

Skrivelser och förslag till punkter att upptaga kan lämnas till valfri styrelsemedlem eller i brevlådan senast 14 dagar innan stämman.

De Heliga Apostlarnas Petri och Pauli dag

På tisdagen den 12:e juli (29:e juni) samlades vi till den gudomliga liturgin och för att fira de heliga och allprisade Petrus och Paulus, främst tronande av Apostlarna, tillika vår församlings skyddshelgon. Innan liturgin hade vi också glädjen att få mottaga (ytterligare en) Johannes in i den enda heliga, allmänneliga, och apostoliska kyrkan med dop och myrrhasmörjelse. Självfallet firade vi med en rejäl festmåltid i solen på gräsmattan efter allt. Helige Petre och Paule, bed till Gud för oss!

Gudomlig liturgi, 26:e (13:e) juni

Den 26:e (13:e) juni samlades vi åter till den gudomliga liturgin. Bakom oss låg den heliga Pingst och alla heligas söndag, och denna dag firades speciellt alla heliga som framskinit i Ryssland. Detta tjäne oss som en påminnelse om våra kallelse och plikt till Gud. I sedvanlig ordning samlades vi till gemensam måltid därefter, denna högsommardag i strålande solsken på gräsmattan.

Pingst

Vid Pingst, den 12:e juni (30:e maj), samlades vi till Gudomlig liturgi och knäfallsböner. Till vår stora glädje fick vår nye broder Johannes begå nattvarden för första gången, efter att ha döpts in i Kyrkan i samband med vigilian föregående afton. Därefter åt vi gott i strålande solsken på gräsmattan i korsets skugga. Ära vare Gud, den odelade Treenigheten: Fader, Son, och Helig Ande.

Här dukades sedermera upp till fest!