Dop, Myrhasmörjelse, Gvällsgudstjänst den 7:e och Liturgi den 8:e Augusti

Med fader Ioanns välsignelse: I helgen hade vi glädjen att välkomna fader Pavel med följe till Umeå för en välsignad helg i Guds namn. Den 7:e augusti döptes Halvard i Nydalakyrkan efterföljt av myrrasmörjelse av Hilarion och därefter kvällsgudstjänst. Må Gud ge dem många år!

Den 8:e hölls den Gudomliga Liturgin i Västerslättskyrkan med ett trettiotal medverkande. Hjärtligt tack till alla som hjälpt till att göra detta till en oförglömlig helg i Herrens ära!

Dop och myrrasmörjelse den 7:e augusti på Nydala
Den Gudomliga Liturgin den 8:e augusti i Västerslättskyrkan

Heliga Apostlarna Petrus och Paulus festdag – 12:e juli

God fest! Idag firade vi de heliga apostlafurstarna Petrus och Paulus i kapellet vid Nydalasjön med fader Ioanns välsignelse. Tack till alla medverkande för en välsignad dag med god mat och varm gemenskap. Dagens predikan kan ni läsa här.

Ni främst tronande av apostlarna och hela världens lärare, bed till alltings Härskare, att Han skänker världen fred och våra själar stor barmhärtighet.

De orubbliga gudagivna förkunnarna och de främsta bland apostlarna har du, Herre, låtit njuta Ditt goda och Din vila. Deras möda och död har du räknat förmer än alla heloffer, Du som allenast känner hjärtats innersta.

Helige Johannes döparens födelse

God fest! Idag firar vi Johannes förelöparen och döparens födelsedag. Här kan ni läsa om födelsen enligt helige Johannes av Shanghai och San Franscisco. Helige Johannes döparen bed till Gud för oss!

Profet och förelöpare för Kristi advent, / vi som med kärlek ära dig förmår icke att prisa dig tillräckligt; / ty genom din härliga och ärevördiga födelse / har du upplöst din moders ofruktsamhet, / och din faders stumhet, / och förkunnat för världen / förkroppsligandet av Guds Son.

Helige Johannes av Shanghai och San Francisco – Ett älskat helgon i vår tid

Den 2:e juli firade vi Helige Johannes av Shanghai och San Francisco, ett älskat helgon världen över vars livs både inspirerar och ödmjukar. Helige Johannes bed till Gud för oss!

Här kan ni läsa om varför det är så viktigt att vi dagligen läser om helgonens liv och hur det påverkar våra andliga liv. Här kan ni läsa mer om helige Johannes liv och verk.

Pingst – Den Heliga Treenighetens dag den 7:e juni

God fest! Den Heliga Treenighetens dag firades i kapellet på Nydala.

Ordet ”Pingst” har sitt ursprung i grekiskan och betyder ”femtionde”. Femtio dagar efter Påsk och den Härliga Uppståndelsen sände Gud ned Sin Helige Ande i form av eldtungor på apostlarna. Fyllda med Helig Ande talade det andra tungomål än sina modersmål och begav sig därefter till världens ändar för att sprida evangeliet, de goda nyheterna.

Himmelske Konung, Tröstare, Du Sanningens Ande, som är allestädes närvarande och uppfyller allt, det godas Skatt och livets Givare, kom och tag Din boning i oss och rena oss från allt ont och fräls, O Gode, våra själar.

Kommen, det sanna Ljuset och själens Glädje.

Kommen, daggbärande moln och obeskrivliga skönhet.

Kommen, motta vår lovsång såsom väldoftande rökelse.

Kommen, Sanningens Ande som världen icke kan motta.

Kommen, låtom oss smaken glädjen av Ditt överflödande goda.

Kommen, evige Sol utan nedgång och tag Din boning i oss.

Kommen, Helige Ande, Tröstare, och tag Din boning i oss.

Den Förlamade Mannens Söndag den 10:e Maj

Under den förlamade mannens söndag den 10:e maj hölls den Gudomliga Liturgin i Västerslättskyrkan med välsignelse av fader Ioann. På grund av rådande reserestriktioner hölls liturgin av fader Vitalj från Helige Sergij församling i Stockholm.

Till de närvarandes glädje var ”Stockholmsikonen” av Guds Moder på plats i kyrkan, medförd från Stockholm av fader Vitalj. Här kan ni läsa mer om ikonen: http://sweden.cerkov.ru/berattelse-om-stockholms-ikonen-av-jungfru-maria/