Korshyllandets söndag

Den 27:e mars (14:e i kyrkokalendern) samlades vi äntligen åter till gudomlig liturgi på denna 3:e söndagen i stora fastan: korshyllandets söndag. För de som kunde firades också sjuksmörjelsen, till själens och kroppens hälsa, och självklart samlades vi till gemensam måltid efter liturgin.

Förlåtelsesöndagen

Den 6:e mars (21:a februari) samlades vi till gudomlig liturgi på den sista dagen innan årets stora och ljusa fasta. Vi hade också den stora glädjen att fira dopen av Elias och Lavrentij: många nåderika år! Måtte vi alla vid det här laget ha fått en god start på denna viktiga tid; och må vi alla göra vårt bästa för att hålla kursen mot Herrens härliga uppståndelse! Ty Gud är med oss!

Publikanens och Fariséens Söndag

Söndagen den 13:e februari (31:a januari på kyrkokalendern) påbörjade vi de förberedande veckorna inför årets stora och ljusa fasta med Publikanens och Fariséens söndag. Vi samlades till den gudomliga liturgin, och åt sedan gott tillsammans. Må vi alla ta detta tillfälle till att ånyo vända vår blick inåt, för att se oss själva som vi är i ljuset av Kristi bud, och komma till våra själars läkare för hjälp.

Gudomlig Liturgi, 30:e/17:e Januari

Söndagen den 30:e (17:e enligt kyrkokalendern) samlades vi igen för en efterlängtad gudstjänst till Guds ära. Firande Herrens uppståendelse, åmindes vi även bland annat den Hl:e Antonius den Store (251-356 e.Kr) — som grundade det första ökenklostret. Hans vita, skriven av ingen mindre än Hl:e Athanasius den Store (ca 297-373 e.Kr), finns översatt på svenska (stadsbiblioteket och universitetsbiblioteket).

Kristi födelse 2021/2022

Kristus är född! Lovsjungen Honom!

Den 6:e hölls nattvaka inför Kristi födelse. Gudstjänsten slutade tidigt på morgonen nästa dag. Många troende samlades för att fira detta under, med besökare från bl. a. Boden, Kiruna, Sundsvall, Örnsköldsvik och Stockholm. Under kvällen sjöngs ljuva julsånger till vår Frälsare från både rysk och svensk tradition.

Under kvällen mottogs Maximillian in i Kyrkan med dop i kyrkans isvak. En mycket speciell händelse som vi sent kommer att glömma. Många nådrerika år till Guds soldat och tjänare Maximillian!

Efter nattens gudstjänst samlades vi, i vanlig ordning, runt bordet i hjärtligt stök för att bryta fastan tillsammans. All ära och tack till Gud!

Här kan ni läsa årets julhälsning från Patriark Kirill av Moskva och Hela Ryssland.

Troparion för Kristi födelse, ton 4

Din födelse, Kristus, vår Gud, / lät kunskapens ljus stråla fram över världen! / En stjärna lärde dem som dyrkar stjärnorna, / att tillbe Dig, Rättfärdighetens Sol; / och att känna Dig, Du Soluppgång från höjden // Herre, ära vare Dig!

Gudstjänst och vigsel, söndag den 28:e november

Igår var det första dagen på fastan och det hölls gudstjänst i kapellet. Efter gudstjänsten hade vi den stora välsignelsen att bevittna vigseln mellan Angar och Nina. Därefter samlades vi som vanligt i matsalen med mat, dryck och hjärtligt stök. Många nåderrika år till vigselparet!

Vigselparet leds av fader i procession tre gånger runt kyrkan.
Vad vore gudstjänster utan hjärtligt stök runt bordet efteråt?
Vigselparet med deras lilla gosse.

Den Gudomliga Liturgin, söndag den 14:e november.

Idag hölls liturgi i kapellet på Nydala med ärkepräst Vitaly och präst Andrej. Till församlingens glädje hade fader Vitaly med sig en gåva – ett panihidabord (ljusstake-bord för de avsomnade). Efter liturgin samlades vi för en gemensam måltid i matsalen där det hölls styrelsemöte och där vi bland annat fick lära oss om den Ryska varianten av den gamla sångleken “björner sover”, där björnen börjar dansa istället för att äta upp barnen då den hör påsketidens glada exklamationer: “Kristus är uppstånden!”

Han är sannerligen uppstånden!