Kristi födelse 7/1 – 13/1

Kristus är född! Ära Honom! Den 6:e januari vakade vi och läste Psaltaren intill morgontimmarna i förberedelse för Kristi födelse, torsdag den 7:e, då vi samlades för att läsa typikan och akatist till Kristi födelse. Det hela avslutades, i vanlig ordning, med en gemensam måltid i kapellets matsal, till Herrens ära! Låt oss läsa vad helige Johannes Krysostomos och helige Justin Popovic har att säga om detta under.

Tack till alla som varit med och medverkat under dessa dagar. Vilken värme och glädje!

Troparion för Kristi födelse, ton 4

Din födelse, Kristus, vår Gud, / lät kunskapens ljus stråla fram över världen! / En stjärna lärde dem som dyrkar stjärnorna, / att tillbe Dig, Rättfärdighetens Sol; / och att känna Dig, Du Soluppgång från höjden // Herre, ära vare Dig!

Troparion till Kristi födelse
Församlingens julkrubba

Gott Nytt År!

Vi vill tacka alla för ett fint år som passerat och önska alla ett gott och fridfullt kommande år. Låt oss ha i våra tankar och böner alla troende som inte kan ta del av de Heliga Gåvorna eller fira Kristi födelse på grund av rådande publiktak och stängda kyrkor, eller på grund av förföljelse och andra omständigheter.

Låt oss i frid träda in i det nya året med tro, hopp och förtröstan att allt är i Guds händer och att allt sker enligt Hans heliga vilja. Ära vare Gud för allting!

Everlasting King, Thy will for our salvation is full of power. Thy right arm doth control the whole course of human life. We give Thee thanks for all Thy mercies, seen and unseen; for eternal life, for the heavenly joys of the Kingdom which is to be. Grant mercy to us who sing Thy praise, both now and in the time to come: Glory to Thee, O God, from age to age!

Kontakion 1, ur Tacksägelse-akatisten ”Ära vare Gud för alla ting.”

Guds Moders intåg i templet och mottagning av gåva, 4:e – 8:e december

Idag är det sista dagen på denna viktiga högtid och vi hoppas att alla har haft en god fest. Det har varit en vecka i glädje med gudstjänster och måltider tillsammans i kapellet på Nydala, till Guds ära!

Till vår stora glädje har vi mottagit en ikon av församlingens skyddshelgon, heliga apostlarna Petrus och Paulus. Ett hjärtligt tack till de som donerat denna gåva till oss och till alla som deltagit i firandet under veckan.

Ur Akathistoshymnen till vår Allraheligaste Härskarinna, Gudaföderska och Ständiga Jungfrun Maria:

Mångordiga vältalare se vi stumma såsom fiskar över Dig, o Gudaföderska. Ty oförmögna äro de att säga huru Du både förbliver Jungfru och förmår att föda. Men vi förundrade över mysteriet ropa i tro: Gläd dig, Du Guds vishets käril! Gläd dig, Du Skattkammare för Hans försyn! Gläd Dig, Du som framställt de visa som ovisa! Gläd Dig, Du som gjort de ortkunniga ordlösa! Gläd Dig, ty de skarpsinniga tvistarna hava gjorts till dårar! Gläd Dig, ty fabeldiktarna förgås! Gläd Dig, Du som river sönder athenarnas nätverk! Gläd Dig, Du som fyller fiskafängarnas nät! Gläd Dig, Du som drager upp ur okunskapens djup! Gläd dig, Du som upplyser många i kunskap! Gläd Dig, Du farkost som vilja frälsas! Gläd Dig, Du Hamn för livets sjöfarare. Gläd Dig, Du oförmälda Brud!

Du som Moses såg såsom brinnande buske; Jakob såsom stege mellan himmel och jord; Hesekiel såsom stängd port; och Jesaja såsom havande jungfru. Du som räddat världen med ditt födande; allraheligaste, allrarenaste och ständiga Jungfru och Gudaföderska, med de heliga apostlafurstarna Petrus och Paulus, de himmelska krafterna och alla heliga; bed till Gud för oss och hjälp oss. Amen!

Besök från Heliga Elisabeths kloster, julmarknad och akatist till Guds Moder den 24:e november

Idag (24/11) hölls julmarknad i kapellet på Nydala. Systrar från Heliga Elisabeths kloster, Minsk, kom på besök med ikoner, julsouvenirer och andra produkter från klostrets verkstäder. Intäkterna gick till föräldralösa barn, hemlösa och sjuka. Under kvällen sjöng vi akatist till Guds Moder som avslutades med en gemensam bön. Hjärtligt tack till alla medverkande för en fantastisk dag med värme och glädje, till Guds ära!

Guds Moders beskydd den 14:e oktober

God fest! Idag firar vi Guds Moders beskydd för att påminna oss om att Guds Moder tillsammans med alla änglar och heliga ständigt ber för och beskyddar oss syndare. Vi samlades i kapellet för läsning av en akatist specifikt tillägnad denna högtid, följt av typikan och avslutade med en gemensam fika till Guds Moders ära. Här kan ni läsa en predikan om högtiden av helige Dimitrij av Rostov.

Allraheligaste Gudsföderska med alla himmelska krafter och alla heliga, bed till Herren för oss, att Han må frälsa våra själar!

Upphöjelsen av det Ärorika och Livgivande Korsets Vecka 27/9 – 05/10

Med fader Ioanns välsignelse. Den 05/10 var det Söndagen efter Upphöjelsen av det Ärorika och Livgivande Korset. Den Gudomliga Liturgin hölls i kapellet på Nydala med fader Vitalij. Ett tjugotal troende deltog varav en del kom på besök från kringliggande kommuner. Efter liturgin delades en måltid till Herrens ära. Här kan ni läsa mer om denna högtid. Hjärtligt tack till alla medverkande!

Liturgi och Välsignelse av Korset, Söndag den 6:e September

Med fader Ioanns välsignelse: Söndag den 6:e september hölls liturgi i kapellet på Nydala och Korset som vi nyligen rest utanför byggnaden välsignades av fader Vitalij som var på besök från Stockholm.

Till vår glädje medtog fader Vitalij ”Stockholmsikonen” av Guds Moder. Efter liturgin hölls en procession med ikonen som avslutades med välsignelse av Korset som vi tillsammans reste den 16:e Augusti. Alltsammans avslutades med en gemensam måltid med värme och kärlek, till Herrens ära. Hjärtligt tack till alla medverkande!

Bön till det ärorika och livgivande Korset:

Må Gud stå upp och må hans fiender vara förskringade; må de som hata Honom fly för hans ansikte, såsom vaxet smälter för elden så må de onda andarna förgås inför deras ansikten som älska Gud och teckna sig med Korsets tecken och säga med glädje: Gläd Dig, Herrens ärorika och livgivande kors, som fördriver de onda andarna, genom kraften av Honom, som naglades vid Dig, vår Herre Jesus Kristus, Han som steg ned i dödsriket och sönderkrossade djävulens makt och som givit oss Dig, Sitt ärorika Kors, till fördrivande av alla motståndare. O Du Herrens ärorika och livgivande Kors, hjälp oss, tillsammans med den heliga Frun, Jungfrun och Gudaföderskan och alla heliga i evighet. Amen.

Resning av Korset den 16:e augusti, Nydala.
Korset på plats efter en gemensam insats, Nydala, den 16:e augusti.
Välsignelse av Korset, idag, den 6:e september, Nydala.
”Stockholmsikonen” av Guds Moder.

Dop, Myrhasmörjelse, Gvällsgudstjänst den 7:e och Liturgi den 8:e Augusti

Med fader Ioanns välsignelse: I helgen hade vi glädjen att välkomna fader Pavel med följe till Umeå för en välsignad helg i Guds namn. Den 7:e augusti döptes Halvard i Nydalakyrkan efterföljt av myrrasmörjelse av Hilarion och därefter kvällsgudstjänst. Må Gud ge dem många år!

Den 8:e hölls den Gudomliga Liturgin i Västerslättskyrkan med ett trettiotal medverkande. Hjärtligt tack till alla som hjälpt till att göra detta till en oförglömlig helg i Herrens ära!

Dop och myrrasmörjelse den 7:e augusti på Nydala
Den Gudomliga Liturgin den 8:e augusti i Västerslättskyrkan

Heliga Apostlarna Petrus och Paulus festdag – 12:e juli

God fest! Idag firade vi de heliga apostlafurstarna Petrus och Paulus i kapellet vid Nydalasjön med fader Ioanns välsignelse. Tack till alla medverkande för en välsignad dag med god mat och varm gemenskap. Dagens predikan kan ni läsa här.

Ni främst tronande av apostlarna och hela världens lärare, bed till alltings Härskare, att Han skänker världen fred och våra själar stor barmhärtighet.

De orubbliga gudagivna förkunnarna och de främsta bland apostlarna har du, Herre, låtit njuta Ditt goda och Din vila. Deras möda och död har du räknat förmer än alla heloffer, Du som allenast känner hjärtats innersta.

Helige Johannes döparens födelse

God fest! Idag firar vi Johannes förelöparen och döparens födelsedag. Här kan ni läsa om födelsen enligt helige Johannes av Shanghai och San Franscisco. Helige Johannes döparen bed till Gud för oss!

Profet och förelöpare för Kristi advent, / vi som med kärlek ära dig förmår icke att prisa dig tillräckligt; / ty genom din härliga och ärevördiga födelse / har du upplöst din moders ofruktsamhet, / och din faders stumhet, / och förkunnat för världen / förkroppsligandet av Guds Son.