Typkian med präst och dop i Nydalasjön, söndag den 6:e juni

Söndag den 6:e juni läste vi typikan med fader Andrej och var välsignade att delta i mottagandet av Ksenia in i den Ortodoxa Kyrkan genom dop i Nydalasjön. Efter gudstjänsten samlades vi ute på gården där vi delade en måltid tillsammans och uppmärksammade Sveriges nationaldag. Ett stort grattis till Ksenia och hennes gudfar Lavrentij, och ett hjärtligt tack till fader Andrej och alla som har medverkat till en fantastisk helg, till Guds ära!

Många nåderika år till Ksenia!

Påskdagen till Tomassöndagen, 2/5 – 9/5

Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden! På kvällen den 1:a maj samlades vi i kapellet på Nydala och vakade inpå morgontimmarna. Efter gudstjänsten samlades vi runt bordet och fastan bröts med ägg och ryska bakverk. På förmiddagen träffades vi igen för läsa festtypikan som avslutades i matsalen med en gemensam måltid. Tack Gud för ett hjärtligt påskfirande!

Tomassöndagen den 9:e maj hade vi glädjen att välkomna fader Vitaly med familj och fader Andrej med följe. Efter den gudomliga liturgin hölls en procession runt kyrkan där påskens triumferande glädjerop ekade utöver Nydalasjön: ”Kristus är uppstånden från de döda med sin död har han nedtrampat döden och de som är i gravarna har han gett liv! Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden!” Efter processionen samlades vi runt korset i åminnelse av de som gett sina liv i kampen mot fascismen under 2:a världskriget. Hjärtligt tack till våra präster och till alla medverkande för en sannerligen ljus vecka, till Herrens ära!

Ur timmarna vid Kristi stora och heliga uppståndelse och hela ljusa veckan

Då vi sett Kristi Uppståndelse, låtom oss falla ned inför den helige Herren Jesus, Han som allena är utan synd. För Ditt Kors falla vi ned, Kriste, och Din heliga Uppståndelse lovsjunga och prisa vi. Ty Du är vår Gud och vi känna ingen utom Dig. Ditt namn åkalla vi. Kommen alla I troende, låtom oss falla ned inför Kristi heliga Uppståndelse. Ty se, genom Korset har glädje kommit till all världen. Alltid välsignande Herren lovsjunga vi Hans Uppståndelse; genom att uthärda korsfästelsen har Han övervunnit döden genom Sin död.

Tidigt på söndag morgon efter vakan samlades vi runt matbordet för den traditionella ägg-tävlingen. En kamp in till sista man som går ut på att krossa sin motståndares ägg med sitt eget.
Lite senare på söndag morgon blev det utmärkt grillväder. På bild: församlingens grillmästare med hungriga församlingsmedlemmar.
Glad påsk!
Slutvälsignelse med fader Vitaly.
Procession runt kapellet.
Åminnelsestund för 2:a världskrigets offer.

Tredje söndagen av den Stora Fastan – Vördnaden av Korsets söndag, den 4:e april

I helgen hade vi glädjen att välkomna fader Vitaly med följe, från Stockholm, och fader Andrey, från Sundsvall, för två välsignade dagar av gudstjänst. Lördag den 3:e april hölls de sjukas smörjelse och vigilia med en gemensam måltid däremellan. Söndag den 4:e april, på Vördnaden av Korsets söndag, mottogs Almaz in i Kyrkan genom myrrasmörjelse och därefter firades den gudomliga liturgin. I vanlig ordning samlades vi avslutningsvis i kapellets matrum, där bjöds det på traditionell eritreansk och rysk mat, och församlingsmedlemmarna fick möjlighet att ställa frågor till prästerskapet. Här kan ni läsa några ord från helige Ingnatius (Brianchaninov) om Korset: På engelska och ryska.

Hjärtligt tack till alla medverkande och ett stort grattis till Almaz! Många nådefulla år! Ära vare Gud för allting!

Troparion. Fräls Herre, Ditt folk och välsigna Din arvedel! Giv Dina rättrogna kristna seger över motståndarna och bevara Din menighet med Ditt Kors!

Kontakion. Kriste, Gud, Du som frivilligt uppsteg på Korset; skänk Din barmhärtighet åt Din nya hjord, som uppkallats efter Dig! Gläd med Din kraft de rättrogna kristna i det Du giver dem seger över motståndarna. Må de hava Ditt skyddsförbund, fridens vapen, det oövervinnerliga segertecknet.

Liturgi Torsdag den 4:e Mars

Med fader Ioanns välsignelse: I torsdags hölls liturgi i kapellet med kyrkoherde fader Vitalij, som innan stoppet här i Umeå även besökte Luleås församling. Till församlingens glädje fick vi förutom fader även välkomna matuskha och deras barn. Avslutningsvis samlades vi i kapellets matrum för en gemensam måltid och samtal. Tack och ära vare Gud!

Ur bönen i ”Tacksägelseakafisten”:

”Vi tackar Dig, Herre, för att Du har hjälpt oss överkomma prövningar, oro, lidelser, frestelser och återskapat fred, ömsesidig kärlek och glädje i deltagandet av kommunion med den Heliga Ande. Vi tackar Dig, Herre, för de prövningar du skänkt oss, för de renar oss från egennytta och påminner oss om ”det enda väsentliga”, Ditt eviga Rike. Vi tackar Dig, Herre, för att du givit oss detta land där vi är fria att tillbedja Dig. Vi tackar dig, Herre, för våra familjer: Makar, fruar, och speciellt barn, som lär oss att prisa Ditt heliga Namn i glädje, rörelse och heligt skrammel. Vi tacka Dig, Herre, för allt och alla. Stor är Du, o Gud vår Beskyddare, tillsammans med Din ursprungliga Fader, Skaparen och Källan av allt, och Din Allra-heligaste, Gode och Livgivande Ande, Livets Skatt, i evigheternas evigheter. Amen.”

Heliga Xenia av St. Petersburg 6:e februari och Ryska Kyrkans Ny-martyrer och Bekännare den 7:e februari

Lördag den 6:e februari samlades vi i kapellet på Nydala för en välsignad kväll med läsning av akatist till heliga Xenia av Sankt Petersburg, följt av trikanon (före kommunion), akatist till Ryska Kyrkans ny-martyrer och bekännare och avslutningsvis kvällsböner. Räknad till dessa ny-martyrer är helgonet vars reliker finns i vår antimins, prästmartyr Vladimir Chetverin.

Söndag den 7:e februari läste vi typikan med bikt och nattvard som avslutades med en pannikhida, åminnelse för de döda. Efter gudtjänsten samlades vi i kapellets matsal för en gemensam måltid med god näring för kropp likväl som ande. Tack alla medverkande för en fantastisk helg i Kristus med kärlek, värme och glädje!

Helige moder Xenia med prästmartyr Vladimir och alla Rysslands heliga ny-martyrer och bekännare, bed till Gud för oss att våra själar må frälsas!

Kristi födelse 7/1 – 13/1

Kristus är född! Ära Honom! Den 6:e januari vakade vi och läste Psaltaren intill morgontimmarna i förberedelse för Kristi födelse, torsdag den 7:e, då vi samlades för att läsa typikan och akatist till Kristi födelse. Det hela avslutades, i vanlig ordning, med en gemensam måltid i kapellets matsal, till Herrens ära! Låt oss läsa vad helige Johannes Krysostomos och helige Justin Popovic har att säga om detta under.

Tack till alla som varit med och medverkat under dessa dagar. Vilken värme och glädje!

Troparion för Kristi födelse, ton 4

Din födelse, Kristus, vår Gud, / lät kunskapens ljus stråla fram över världen! / En stjärna lärde dem som dyrkar stjärnorna, / att tillbe Dig, Rättfärdighetens Sol; / och att känna Dig, Du Soluppgång från höjden // Herre, ära vare Dig!

Troparion till Kristi födelse
Församlingens julkrubba

Gott Nytt År!

Vi vill tacka alla för ett fint år som passerat och önska alla ett gott och fridfullt kommande år. Låt oss ha i våra tankar och böner alla troende som inte kan ta del av de Heliga Gåvorna eller fira Kristi födelse på grund av rådande publiktak och stängda kyrkor, eller på grund av förföljelse och andra omständigheter.

Låt oss i frid träda in i det nya året med tro, hopp och förtröstan att allt är i Guds händer och att allt sker enligt Hans heliga vilja. Ära vare Gud för allting!

Everlasting King, Thy will for our salvation is full of power. Thy right arm doth control the whole course of human life. We give Thee thanks for all Thy mercies, seen and unseen; for eternal life, for the heavenly joys of the Kingdom which is to be. Grant mercy to us who sing Thy praise, both now and in the time to come: Glory to Thee, O God, from age to age!

Kontakion 1, ur Tacksägelse-akatisten ”Ära vare Gud för alla ting.”

Guds Moders intåg i templet och mottagning av gåva, 4:e – 8:e december

Idag är det sista dagen på denna viktiga högtid och vi hoppas att alla har haft en god fest. Det har varit en vecka i glädje med gudstjänster och måltider tillsammans i kapellet på Nydala, till Guds ära!

Till vår stora glädje har vi mottagit en ikon av församlingens skyddshelgon, heliga apostlarna Petrus och Paulus. Ett hjärtligt tack till de som donerat denna gåva till oss och till alla som deltagit i firandet under veckan.

Ur Akathistoshymnen till vår Allraheligaste Härskarinna, Gudaföderska och Ständiga Jungfrun Maria:

Mångordiga vältalare se vi stumma såsom fiskar över Dig, o Gudaföderska. Ty oförmögna äro de att säga huru Du både förbliver Jungfru och förmår att föda. Men vi förundrade över mysteriet ropa i tro: Gläd dig, Du Guds vishets käril! Gläd dig, Du Skattkammare för Hans försyn! Gläd Dig, Du som framställt de visa som ovisa! Gläd Dig, Du som gjort de ortkunniga ordlösa! Gläd Dig, ty de skarpsinniga tvistarna hava gjorts till dårar! Gläd Dig, ty fabeldiktarna förgås! Gläd Dig, Du som river sönder athenarnas nätverk! Gläd Dig, Du som fyller fiskafängarnas nät! Gläd Dig, Du som drager upp ur okunskapens djup! Gläd dig, Du som upplyser många i kunskap! Gläd Dig, Du farkost som vilja frälsas! Gläd Dig, Du Hamn för livets sjöfarare. Gläd Dig, Du oförmälda Brud!

Du som Moses såg såsom brinnande buske; Jakob såsom stege mellan himmel och jord; Hesekiel såsom stängd port; och Jesaja såsom havande jungfru. Du som räddat världen med ditt födande; allraheligaste, allrarenaste och ständiga Jungfru och Gudaföderska, med de heliga apostlafurstarna Petrus och Paulus, de himmelska krafterna och alla heliga; bed till Gud för oss och hjälp oss. Amen!

Besök från Heliga Elisabeths kloster, julmarknad och akatist till Guds Moder den 24:e november

Idag (24/11) hölls julmarknad i kapellet på Nydala. Systrar från Heliga Elisabeths kloster, Minsk, kom på besök med ikoner, julsouvenirer och andra produkter från klostrets verkstäder. Intäkterna gick till föräldralösa barn, hemlösa och sjuka. Under kvällen sjöng vi akatist till Guds Moder som avslutades med en gemensam bön. Hjärtligt tack till alla medverkande för en fantastisk dag med värme och glädje, till Guds ära!

Guds Moders beskydd den 14:e oktober

God fest! Idag firar vi Guds Moders beskydd för att påminna oss om att Guds Moder tillsammans med alla änglar och heliga ständigt ber för och beskyddar oss syndare. Vi samlades i kapellet för läsning av en akatist specifikt tillägnad denna högtid, följt av typikan och avslutade med en gemensam fika till Guds Moders ära. Här kan ni läsa en predikan om högtiden av helige Dimitrij av Rostov.

Allraheligaste Gudsföderska med alla himmelska krafter och alla heliga, bed till Herren för oss, att Han må frälsa våra själar!