Kristi födelse 2021/2022

Kristus är född! Lovsjungen Honom!

Den 6:e hölls nattvaka inför Kristi födelse. Gudstjänsten slutade tidigt på morgonen nästa dag. Många troende samlades för att fira detta under, med besökare från bl. a. Boden, Kiruna, Sundsvall, Örnsköldsvik och Stockholm. Under kvällen sjöngs ljuva julsånger till vår Frälsare från både rysk och svensk tradition.

Under kvällen mottogs Maximillian in i Kyrkan med dop i kyrkans isvak. En mycket speciell händelse som vi sent kommer att glömma. Många nådrerika år till Guds soldat och tjänare Maximillian!

Efter nattens gudstjänst samlades vi, i vanlig ordning, runt bordet i hjärtligt stök för att bryta fastan tillsammans. All ära och tack till Gud!

Här kan ni läsa årets julhälsning från Patriark Kirill av Moskva och Hela Ryssland.

Troparion för Kristi födelse, ton 4

Din födelse, Kristus, vår Gud, / lät kunskapens ljus stråla fram över världen! / En stjärna lärde dem som dyrkar stjärnorna, / att tillbe Dig, Rättfärdighetens Sol; / och att känna Dig, Du Soluppgång från höjden // Herre, ära vare Dig!

Gudstjänst och vigsel, söndag den 28:e november

Igår var det första dagen på fastan och det hölls gudstjänst i kapellet. Efter gudstjänsten hade vi den stora välsignelsen att bevittna vigseln mellan Angar och Nina. Därefter samlades vi som vanligt i matsalen med mat, dryck och hjärtligt stök. Många nåderrika år till vigselparet!

Vigselparet leds av fader i procession tre gånger runt kyrkan.
Vad vore gudstjänster utan hjärtligt stök runt bordet efteråt?
Vigselparet med deras lilla gosse.

Den Gudomliga Liturgin, söndag den 14:e november.

Idag hölls liturgi i kapellet på Nydala med ärkepräst Vitaly och präst Andrej. Till församlingens glädje hade fader Vitaly med sig en gåva – ett panihidabord (ljusstake-bord för de avsomnade). Efter liturgin samlades vi för en gemensam måltid i matsalen där det hölls styrelsemöte och där vi bland annat fick lära oss om den Ryska varianten av den gamla sångleken “björner sover”, där björnen börjar dansa istället för att äta upp barnen då den hör påsketidens glada exklamationer: “Kristus är uppstånden!”

Han är sannerligen uppstånden!

Dop och liturgi den 12:e september

God fest! Idag hade vi den stora glädjen att mottaga Johannes och Makarios i Kyrkan genom dop. Därefter hölls liturgi och avslutningsvis en gemensam måltid i kapellets matsal med god mat, hjärtligt stök och kristen värme. Till Guds ära!

Stort grattis till dopbröderna Johannes och Makarios! Må Herren leda dem på frälsningens väg i många nåderika år.

Guds Moders Insomnade den 28:e augusti

God fest! Igår firade vi Guds Moders insomnade då den allraheligaste Gudsföderskan lämnade det jordiska livet för att enas med sin Son i himmelriket. Det blev två saliga heldagar i kapellet med besökare från Jukkasjärvi, Arvidsjaur, Boden, Luleå, Kramfors, Sundsvall, Skellefteå, Timrå och Vännas. Det är en stor glädje att så många ville komma för att dela denna speciellt kära högtid tillsammans!

Här kan ni läsa en predikan av Efraim av Arizona.

Vår Härskarinna, himmelska Drottning, allraheligaste Gudsföderska, genom dina heliga och allsmäktiga förböner, bevara oss från allt ont och led oss på frälsning väg; ty välsignad är du i evigheternas evigheter. Amen.

Troparion: I födandet har du bevarat jungfruligheten och i insomnandet icke övergivit världen, o Gudsföderska; du har övergått till livet, varande Livets Moder; och genom dina förböner befriar du våra själar från döden.

Kontakion: Över Gudsföderskan, som är outtröttlig i sina förböner och i sitt försvar, vårt fasta Hopp, hava graven och döden ej fått makt. Ty såsom Livets Moder har Han, som tog Sin boning i hennes ständigt jungfruliga sköte, fört henne till livet.

Alla ryska helgons dag – kvällsgudstjänst, typikan och moleben till hl. Johannes av San Fransisco, den 4:e juli

God fest! Idag firar vi alla ryska helgon och helige Johannes av San Fransisco. Innan dagens läsning av typikan hölls en moleben till vår älskade fader och himmelske förespråkare, helige Johannes. Efter bön samlades vi ute i solen för en gemensam måltid, till Guds ära!

Här kan ni läsa mer om helige Johannes och här kan ni läsa en predikan av arkimandrit Johannes Krestiankin om Ryssland och dess helgon.

Genom helige Johannes och alla Rysslands heligas förböner, Herre Jesu Kriste, vår Gud, förbarma dig över oss och fräls oss!

Gudstjänst och dop, den Heliga Treenighetens dag, 20:e juni

God fest! I söndags firade vi Pingst eller den Heliga Treenighetens dag och det hölls gudstjänst med fader Andrej, och Nikolaus blev upptagen i Kyrkan med dop. Efter en intensiv dag med dop och långvarig gudstjänst samlades vi som vanligt runt bordet för en gemensam måltid. Tack till fader Andrej och alla medverkande för en välsignad helg, till den Heliga Treenighetens, vår Guds, ära!

Här kan ni läsa en predikan av arkimandrit Johannes Krestiankin om den Heliga Andes härkomst på engelska eller ryska.

Troparion: Välsignad är Du, Kriste vår Gud, Du som gjorde fiskafängarna allvisa, i det Du över dem sände den Heliga Ande och genom dem hopsamlade all världen. O Du Människoälskande, ära vare Dig!

Kontakion: När den Högste steg ned för att förbistra tungomålen, söndrade Han folken. Men då Han fördelade tungor av eld, kallade Han alla till enhet. Därför prisa vi endräktigt den Allraheligaste Anden.