Påska: Herrens ljusa uppståndelse

Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden! Vilken underbar nåd och stor barmhärtighet att vi alla, gamla och unga i världen såväl som i Kristo, åter fick samlas och fira den slutgiltiga segern: Herrens ljusa och härliga uppståndelse! Aftonen inleddes med barndop, och efter vaka med traditionsenlig läsning av Apostlagärningarna processerade vi runt templet och utropade glädjens bud: Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden! Midnattsliturgi och den heliga nattvarden följdes av en rejäl festmåltid på småtimmarna. Och åter: Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden!

Korshyllandets söndag

Den 27:e mars (14:e i kyrkokalendern) samlades vi äntligen åter till gudomlig liturgi på denna 3:e söndagen i stora fastan: korshyllandets söndag. För de som kunde firades också sjuksmörjelsen, till själens och kroppens hälsa, och självklart samlades vi till gemensam måltid efter liturgin.

Förlåtelsesöndagen

Den 6:e mars (21:a februari) samlades vi till gudomlig liturgi på den sista dagen innan årets stora och ljusa fasta. Vi hade också den stora glädjen att fira dopen av Elias och Lavrentij: många nåderika år! Måtte vi alla vid det här laget ha fått en god start på denna viktiga tid; och må vi alla göra vårt bästa för att hålla kursen mot Herrens härliga uppståndelse! Ty Gud är med oss!

Publikanens och Fariséens Söndag

Söndagen den 13:e februari (31:a januari på kyrkokalendern) påbörjade vi de förberedande veckorna inför årets stora och ljusa fasta med Publikanens och Fariséens söndag. Vi samlades till den gudomliga liturgin, och åt sedan gott tillsammans. Må vi alla ta detta tillfälle till att ånyo vända vår blick inåt, för att se oss själva som vi är i ljuset av Kristi bud, och komma till våra själars läkare för hjälp.

Gudomlig Liturgi, 30:e/17:e Januari

Söndagen den 30:e (17:e enligt kyrkokalendern) samlades vi igen för en efterlängtad gudstjänst till Guds ära. Firande Herrens uppståendelse, åmindes vi även bland annat den Hl:e Antonius den Store (251-356 e.Kr) — som grundade det första ökenklostret. Hans vita, skriven av ingen mindre än Hl:e Athanasius den Store (ca 297-373 e.Kr), finns översatt på svenska (stadsbiblioteket och universitetsbiblioteket).