Den Förlamade Mannens Söndag den 10:e Maj

Under den förlamade mannens söndag den 10:e maj hölls den Gudomliga Liturgin i Västerslättskyrkan med välsignelse av fader Ioann. På grund av rådande reserestriktioner hölls liturgin av fader Vitalj från Helige Sergij församling i Stockholm.

Till de närvarandes glädje var “Stockholmsikonen” av Guds Moder på plats i kyrkan, medförd från Stockholm av fader Vitalj. Här kan ni läsa mer om ikonen: http://sweden.cerkov.ru/berattelse-om-stockholms-ikonen-av-jungfru-maria/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s