Pingst – Den Heliga Treenighetens dag den 7:e juni

God fest! Den Heliga Treenighetens dag firades i kapellet på Nydala.

Ordet “Pingst” har sitt ursprung i grekiskan och betyder “femtionde”. Femtio dagar efter Påsk och den Härliga Uppståndelsen sände Gud ned Sin Helige Ande i form av eldtungor på apostlarna. Fyllda med Helig Ande talade det andra tungomål än sina modersmål och begav sig därefter till världens ändar för att sprida evangeliet, de goda nyheterna.

Himmelske Konung, Tröstare, Du Sanningens Ande, som är allestädes närvarande och uppfyller allt, det godas Skatt och livets Givare, kom och tag Din boning i oss och rena oss från allt ont och fräls, O Gode, våra själar.

Kommen, det sanna Ljuset och själens Glädje.

Kommen, daggbärande moln och obeskrivliga skönhet.

Kommen, motta vår lovsång såsom väldoftande rökelse.

Kommen, Sanningens Ande som världen icke kan motta.

Kommen, låtom oss smaken glädjen av Ditt överflödande goda.

Kommen, evige Sol utan nedgång och tag Din boning i oss.

Kommen, Helige Ande, Tröstare, och tag Din boning i oss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s