Helige Johannes av Shanghai och San Francisco – Ett älskat helgon i vår tid

Den 2:e juli firade vi Helige Johannes av Shanghai och San Francisco, ett älskat helgon världen över vars livs både inspirerar och ödmjukar. Helige Johannes bed till Gud för oss!

Här kan ni läsa om varför det är så viktigt att vi dagligen läser om helgonens liv och hur det påverkar våra andliga liv. Här kan ni läsa mer om helige Johannes liv och verk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s